Đội ngũ

Matt Hannan; Quản lý, Thuật sĩ Toán học, thường xuyên chân. Matthew Hannan là một nghệ sĩ trượt ván Cocoa Beach sinh ra và lớn lên và đã làm việc tại công viên từ năm 2005. Matt đã làm nhiều sự kiện như Chief-judge, Tabulator và MC.

Matt về Instagram @MattfromthePier

Công ty Scooter Newell CB Skateboard Jack của tất cả các Thương mại trừ toán học, Goofy Footed. Scooter là một nghệ sĩ trượt ván natvie Cocoa Beach sinh ra và lớn lên. Scooter bắt đầu trượt ván vào năm 1974 và đã tham gia nhóm Skateboards Lake ban đầu từ năm 1988-1990. Scooter đã công bố hơn một trăm cuộc thi và trình diễn kể từ năm 1999.

Twitter @ Sk8Scooter / Instagram @ Sk8Scooter

Email Scooter ở đây.

SkateTeam:

Julian Lewis, Sam Rooks, Cory Bolo, Jonathan Morefield, Liam Mollica, Dylan Durkin

Cựu chiến binh:

Matt Hannan, Mike Wittman, David Morefield, Scooter Newell, Adam Taylor, Kelly Slater, Bruce Walker, Scott Peters, Eric Super, Dylan Taylor, Lea Taylor

Phi hành đoàn Prospect:

Dominic Allred, Sequoya Backus, Silas Backus