Month: November 2017

Cập nhật công nghệ xây dựng mới

Hội nhập công nghệ xây nhà từ những nước phát triển trên thế giới

Thiết kế kiến trúc xây dựng là một ngành nghề đòi hỏi cạnh tranh cao trong cơ chế thị trường hiệu nay. Trong thời kỳ kinh tế hội nhập như hiện nay thì để không muốn chậm tiến độ phát triển theo chuẩn mực chung của thế giới thì chúng ta cần phải hội nhập

Continue Reading…